900 11 21 21

L-J 9:00 - 19:00
V 9:00 - 15:00

Transparència

La Fundació Laboral de la Construcció està compromesa amb els estàndards ètics més alts i, d’acord amb els principis de transparència, honestedat i integritat, es regeix per un Codi de Conducta. Així mateix, publica en aquesta web la informació econòmica sobre subvencions, convenis i contractes amb les Administracions Públiques, en compliment del que estableix l’Article 8 de la Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

D’altra banda, disposa d’un canal de denúncies per comunicar de manera anònima qualsevol acte que pogués suposar un incompliment del Codi de Conducta.

Informació econòmica sobre subvencions, convenis i contractes amb les Administracions Públiques, en compliment del que estableix l’Article 8 de la Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Tipus Àmbit Organisme/Entitat D. desde D. fins Import Objectiu/Finalitat
Subvención Baleares Gobierno Autónomo de Baleares 01/10/2018 31/03/2020 257.400,00 Plan de formación para desempleados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Las Islas Baleares
Subvención Baleares Gobierno Autónomo de Baleares 17/10/2018 13/03/2020 13.515,00 Formación a ocupados del sector construcción orientado a la Mejora de compettencias Técnicas en el ámbito territorial de Baleares.
Subvención Baleares Gobierno Autónomo de Baleares 17/10/2018 30/03/2020 23.660,00 Formación a ocupados del sector construcción orientado a la Mejora de la cualificacion sobre el manejo de maquinaria.
Subvención Baleares Gobierno Autónomo de Baleares 17/10/2018 30/03/2020 14.700,00 Formación a ocupados del sector construcción orientado al Fomento de la Rehabilitacion y construccion sostenible en el ámbito territorial de Baleares.
Subvención C.Valenciana Ayuntamiento de Alicante 03/04/2018 31/12/2018 12.000,00 Plan de formación anual especializado en el sector de la construcción, especialmente relacionado con la prevención de riesgos laborales especificos del sector.
Subvención C.Valenciana Diputación de Alicante 01/05/2018 30/11/2018 50.000,00 Plan de formación para desempleados del sector de la construcción de la provincia de Alicante.
Subvención C.Valenciana Generalitat Valenciana 21/12/2017 30/07/2018 1.610,00 Realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupadas dentro del ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
Subvención C.Valenciana Generalitat Valenciana 24/10/2018 29/06/2019 189.648,00 Impartición del certificado de profesionalidad IMAI0108 y ENAE0208 dentro del programa de Formación Profesional para el Empleo para Trabajadores desempleados, modalidad Formación para la inserción.
Subvención C.Valenciana Generalitat Valenciana 27/10/2018 30/06/2019 7.290,00 Impartición de tres módulos formativos de 60 horas para desempleados, impartidos en Vila-Real.
Subvención C.Valenciana Generalitat Valenciana 05/12/2018 21/09/2019 52.922,00 Realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupadas dentro del ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
Págs.