900 11 21 21

L-J 9:00 - 19:00
V 9:00 - 15:00

Transparència

La Fundació Laboral de la Construcció està compromesa amb els estàndards ètics més alts i, d’acord amb els principis de transparència, honestedat i integritat, es regeix per un Codi de Conducta. Així mateix, publica en aquesta web la informació econòmica sobre subvencions, convenis i contractes amb les Administracions Públiques, en compliment del que estableix l’Article 8 de la Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

D’altra banda, disposa d’un canal de denúncies per comunicar de manera anònima qualsevol acte que pogués suposar un incompliment del Codi de Conducta.

Informació econòmica sobre subvencions, convenis i contractes amb les Administracions Públiques, en compliment del que estableix l’Article 8 de la Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Tipus Àmbit Organisme/Entitat D. desde D. fins Import Objectiu/Finalitat
Subvención Cataluña Generalitat de Cataluña 19/12/2018 31/12/2018 25.000,00 Acciones de intermediación laboral para inserción de personas desempleadas en colaboración con agencias de colocación
Subvención Cataluña Generalitat de Cataluña 19/12/2018 31/12/2019 61.620,00 Subvención pública destinada a la financiación de los proyectos singulares, en concreto este proyecto es para la mejora de la ocupación,
Subvención Extremadura Junta de Extremadura 01/01/2017 01/09/2017 5.020,00 Impartición de acciones formativas prioritariamente para desempleados.
Subvención Extremadura Junta de Extremadura 26/06/2018 31/12/2018 44.800,00 Impartición de 5 módulos formativos para 82 alumnos ocupados dentro del ámbito territorial de Extremadura.
Subvención Extremadura Junta de Extremadura 29/11/2018 01/09/2019 151.977,00 Impartición de 5 certificados de profesionalidad para trabajadores desempleados del ámbito territorial de Extremadura.
Subvención Extremadura Junta de Extremadura 12/12/2018 31/07/2019 44.730,00 Realización de un taller de empleo de Investigación social sobre la falta de atractivo en la formación profesional en el sector de la construcción, para un beneficiario, con 394 horas de formación
Subvención Extremadura Junta de Extremadura 12/12/2018 31/07/2019 22.365,00 Realización de un taller de empleo de Técnicas y tecnologías de la construcción que tiendan a la sostenibilidad: domótica, estrategias pasivas y bioconstrucción aplicadas a las empresas extremeñas para un beneficiario, con 344 horas de formación.
Subvención Galicia Concello de Vigo 01/03/2018 31/05/2018 10.614,00 Contratación de dos trabajadores durante 6 meses para la realización de acciones de fomento del empleo
Subvención Galicia Xunta de Galicia 31/01/2018 30/09/2018 7.260,00 Ayudas para la protección del medio ambiente, a la inversión para la promoción de la energía procedente de fuentes renovables.
Subvención Galicia Xunta de Galicia 01/02/2018 29/11/2019 247.170,00 Contratación de personal técnico para la realización de acciones de orientación laboral en el ejercicio 2018.
Págs.