900 11 21 21

L-J 9:00 - 19:00
V 9:00 - 15:00

A Línea Prevenció podràs trobar múltiples recursos en català en matèria de Seguretat i Salut

Recursos d'interès i utlitat en seguretat i salut per el sector de la construcció en diferents formats

Noticia Cataluña
Fuente - Fundación Laboral de la Construcción

La Fundació Laboral de la Construcció a través de la seva Línia Prevenció ofereix una gran varietat de continguts relacionats amb la seguretat i la salut en la construcció, d'utilitat per als professionals del sector i de la prevenció, amb l'objectiu de proporcionar informació i consolidar una autèntica cultura preventiva a través de nombrosos recursos.

Amb la finalitat de facilitar la millora de les condicions de treball a les obres i reduir la sinistralitat, la FLC ofereix als treballadors i empresaris del sector i als professionals de la prevenció (tècnics, docents, etc.), serveis relacionats amb la seguretat i salut en la construcció, a més es poden descarregar de forma gratuita, manuals, vídeos, cartells, pàgines web, jocs on-line, etc.

Entre aquests serveis, destaquen: Servei d’assessorament i consultes sobre seguretat i salut, TPC empresa, Laboratori d'assajos, Jornades tècniques i webinars, Visites a obres, Sensibilització en centres educatius, Gesinprec, SESCO.

A continuació relacionen una sèrie de recursos  que es poden descarregar de manera gratuïta en català:

 

TRIPTICS INFORMATIUS

 

Principals causes dels accidents laborals a la construcció Basat en dades estadístiques, es destaquen les principals causes que generen accidents de treball a les obres, destacant els factors que els originen i algunes de les mesures necessàries per a la seva prevenció.

Envelliment en el sector de la construcció Sobre l'envelliment dels treballadors del sector de la construcció, la seva repercussió en la seguretat i la salut i algunes mesures per afavorir un envelliment actiu de les plantilles.

Alcohol i altres drogues en el sector de la construcció: prevenció del consum en l'àmbit laboral Aborda el problema del consum d'alcohol i drogues al sector de la construcció, incloent una sèrie de propostes adreçades a empresaris i treballadors per orientar sobre l'actuació més adequada quan es detecta el problema.

Soroll a les obres de construcció Resumeix les principals fonts de soroll a la construcció, els efectes a l'organisme, els valors límits d'exposició i algunes mesures per al control del risc.

Mesures d'emergència en les obres de construcció Sobre les emergències més freqüents en obres de construcció. Resumeix el contingut bàsic d’un Pla d’emergència i les principals mesures a adoptar.

Sílice cristal·lina respirable al sector de la construcció Que resumeix les principals fonts de sílice cristal·lina a la construcció, els efectes en la salut dels treballadors derivats de l'exposició a la sílice i algunes mesures per al control del risc.

Instal·lacions elèctriques a les obres de construcció Sobre les instal·lacions elèctriques en obres de construcció i les mesures preventives per a la prevenció del risc elèctric.

 

CARTELLS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS

 

Mantenir l'ordre i la neteja a les obres de construcció és a les teves mans Destaca la importància de mantenir unes condicions adequades d'ordre i neteja a l'obra per evitar riscos.

Els trastorns musculoesquelètics d'origen laboral Trastorns musculoesquelètics derivats del treball en construcció, que en resumeix les causes, els símptomes, les conseqüències i les principals mesures per a la seva prevenció.

Protegeix-te de cap a peus Dirigit a fomentar la utilització correcta d'equips de protecció individual entre els treballadors del sector de la construcció.

Quan facis servir les màquines, comprova que disposen... Ofereix recomanacions de seguretat sobre la utilització d'equips de treball d'ús habitual al sector de la construcció.

Evita els accidents laborals de trànsit Dirigit a reduir la incidència dels accidents de trànsit durant el treball al sector de la construcció, amb recomanacions per a l'empresa i el treballador.

Principals obligacions de les figures més habituals d'una obra de construcció Resumeix les obligacions de les persones que intervenen en una obra de construcció, incloent-hi el promotor, contractista, subcontractista, treballador autònom i coordinador de seguretat i salut

Normes bàsiques de seguretat a l'obra Decàleg de normes bàsiques de seguretat aplicables a la feina en construcció, traduïdes a diferents idiomes per facilitar la informació dels treballadors de diferents nacionalitats.

Els treballs en altura amb seguretat integrada Ofereix normes de seguretat per realitzar treballs temporals en altura durant l'execució, la rehabilitació i el manteniment d'obres de construcció.

 

FITXES INFORMATIVES

 

On es pot trobar informació pràctica sobre la utilització pels treballadors de màquines d'ús habitual al sector de la construcció. Aquestes fitxes contenen un resum de les comprovacions prèvies que cal fer, principals normes d'ús i recomanacions en finalitzar el treball. És un recurs creat amb la finalitat de facilitar als treballadors un document que es pot col·locar al costat de l'equip, per destacar les normes de seguretat més importants que cal recordar abans, durant i després de la seva utilització.

Serra circular de taula 

Trossejadora material ceràmic 

Compressor 

Dúmper 

Grueta 

PEMP 

Martell demolidor o de barrinar 

Radial 

 

Suscríbete gratis a nuestros boletines de noticias.

=

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

  • Responsable del tratamiento: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN.
  • Finalidad del tratamiento: mantener al usuario informado sobre la actualidad de la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN y del sector de la construcción.
  • Legitimación: consentimiento del interesado.
  • Destinatarios: Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo que exista una obligación legal. Sólo podrán ser tratados por colaboradores de la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN para la gestión de sus sitios web.
  • Derechos de los usuarios: ejercicio gratuito de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos tal y como se describe en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace.

He leído y acepto la política de protección de datos.

Para no volver a recibir el boletín puedes darte de baja AQUÍ