900 11 21 21

L-J 9:00 - 19:00
V 9:00 - 15:00

La construcció suma més de 20.000 dones al 2021, que ja representen el 9,6% de les persones ocupades en el sector

La majoria són assalariades, amb contractes indefinits i jornada completa, la qual cosa les situa amb una “major estabilitat laboral respecte a la resta d'ocupades d'altres sectors”

Notícia Cataluña
Fuente - Fundación Laboral de la Construcción

La mitjana anual de treballadores ocupades en el sector de la construcció durant el 2021 va ser de 123.637 ocupades -o el que és el mateix 21.756 treballadores més que l'any anterior-, la qual cosa representa un 9,6% del total de persones ocupades en el sector, enfront del 8,2% registrat al 2020. Si tenim en compte l'última dada de l’EPA corresponent al quart trimestre de l'any, aquesta xifra millora notablement, en situar-se en un 10,12% la representació de dones en construcció (31.200 ocupades més que al 2020).

Segons l'últim informe de “Dones en el sector de la construcció”, que acaba de publicar l'Observatori Industrial de la Construcció, basat en l'anàlisi de les microdades extretes de l’EPA 2021, de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el creixement de les ocupades en construcció va ser del 21,4% respecte a 2020 -any marcat per la pandèmia-, el més alt dels últim onze anys, i del 8,3% en comparació amb el 2019.

L'informe fa una anàlisi del perfil de les dones que treballen en la construcció. Per edat, més de la meitat de les treballadores del sector tenen entre 35 i 54 anys (65,6%), coincidint amb la major concentració de treballadors homes per edat, seguit del rang comprès entre 25 i 34 anys (amb un 17,7%), majors de 55 (13,5%) i, finalment, el conjunt de treballadores de 20 anys o menys (3,2%).

En quant al nivell de formació de les treballadores de la construcció, un 61,6% tenen estudis superiors, un 23% de la segona etapa d'educació secundària (de les quals una mica més d'un 12% prové de la FP de Grau Mitjà), un 15% d'un nivell de primera etapa d'educació secundària i, finalment, un 1,4% amb estudis primaris o incomplets.

Per nacionalitat, les dones del sector són en la seva majoria espanyoles (84,5%) enfront de les ocupades estrangeres (10,5%) i amb doble nacionalitat (5%). Les principals procedències de les empleades estrangeres del sector es concentren als països de Romania (11,9%), Veneçuela (8,4%), la Xina (7,9%), l'Uruguai (6,6%) i Països Baixos (6,1%).

 

Major estabilitat laboral que en altres sectors

Si ens fixem en la seva situació professional dins del sector, elles treballen més sovint com a assalariades, un 82,1%, amb contractes indefinits, un 80,1%, i amb una jornada a temps complet, un 80,6%. D'això es desprèn, segons apunta l'informe, que “les dones que treballen en la construcció ho fan amb una major estabilitat laboral que la resta d'ocupades d'altres sectors”.

Les activitats en les quals s'agrupen més dones ocupades en el sector, i que representen el 87,8%, són, en primer lloc, “Activitats de construcció especialitzada” (amb un 47,7%); dins d'aquesta categoria “Instal·lacions elèctriques, de lampisteria i altres instal·lacions en obra” és la més triada per les treballadores. En segon lloc, es troba “Construcció d'edificis” (amb un 40,1%), on la categoria de “Promoció immobiliària” concentra al major nombre percentual de dones ocupades.

 

Comunitats Autònomes amb major presència

Del llistat d'ocupacions amb més treballadores destaquen les “Empleades administratives amb tasques d'atenció al públic”, “Altres empleades administratives sense tasques d'atenció al públic” i “Empleades comptables i financeres”. Les “Supervisores en enginyeria de mines, d'indústries manufactureres i de la construcció” van tenir l'increment “més alt” en el 2021 respecte a 2020 i 2019.

Per Comunitat Autònoma, hi ha quatre regions que situen al 61,8% de les dones ocupades en construcció a Espanya: Comunitat de Madrid (23,4%), Catalunya (14,4%), Andalusia (13,7%), i Comunitat Valenciana (10,3%). Si comparem les proporcions de dones ocupades enfront dels homes contractats tenim a la Comunitat de Madrid (amb un 16%), Illes Balears (amb un 13,1%), Aragó (amb un 12,8%) i País Basc (amb un 10,9%). Les regions amb menor presència de dones ocupades en el sector són: Castella-la Manxa (un 5,8% de les dones ocupades en construcció enfront de 94,2% d'homes) i Cantàbria (6% de dones enfront de 94% d'homes).

No obstant això, l'estudi revela que, malgrat l'encara escasa presència femenina en ocupacions del sector, durant l'any 2021 el nombre de treballadores va augmentar en la majoria de les Comunitats Autònomes en comparació a 2020. Destaca Canàries (144,3%), Andalusia (66,4%), Murcia (61,2%) i Extremadura (59,6%). Respecte a 2019, les variacions més accentuades es van donar a Canàries (90,2%), la Regió de Múrcia (73,8%) i Aragó (72,9%).

Trencant aquesta tendència alcista, respecte a 2020, es troben Navarra (-44,2%), Cantàbria (-29,5%) i Castella la Manxa (-16,9%). I en relació amb el 2019, les comunitats en les quals es van registrar menys treballadores ocupades en construcció són Navarra (-34,1%), Astúries (-24,4%) i Castella la Manxa (-23,5%).

 

Dia de la Dona en el sector: vídeo de “Dones”

Malgrat les dades positives entorn a la presència de la dona a les activitats de construcció, tradicionalment masculinitzades, s'evidencia la gran tasca que queda encara per fer per a aconseguir que aquest col·lectiu estigui prou representat en un sector amb falta de mà d'obra qualificada. Per tot això, l'entitat paritària ha treballat des de fa anys en nombroses iniciatives per a incrementar la presència de treballadores en el sector “empoderant a la dona, normalitzant la seva presència, derrocant estereotips i falses creences”.

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el proper 8 de març, la Fundació Laboral de la Construcció vol posar l'accent en donar visibilitat a les dones en construcció amb la difusió del vídeo ‘Dones'. Aquest llançament -que s'acompanya d'activitats internes amb el personal de l'entitat paritària- forma part de les 170 mesures incloses dins del seu Pla d'Igualtat, destinades a erradicar la discriminació directa o indirecta per raó de sexe entre persones treballadores, per a aconseguir la igualtat de drets i oportunitats.

A través del vídeo “Dones”, es pretén donar visibilitat a aquest col·lectiu, animar i convidar a moltes altres dones a que s'acostin al sector empoderant-les: “Les dones demostrem dia a dia fins a quin punt podem aportar valor en allò que ens proposem. Estem enderrocant barreres i construint nous camins per a totes. Des de la Fundació Laboral volem construir amb tu. Perquè sabem que no ets el que diuen de tu, ets el que et proposes. "Ets el que CONSTRUEIXES”, proclama el vídeo.

 

Millors xifres de formació de dones

En aquest sentit, durant el 2021, l'augment de la presència de dones en el mercat laboral de la construcció també es va veure reflectit en la participació en els cursos impartits per la Fundació, que aposta per la formació com a principal eina per a la incorporació de la dona al sector. L'any passat, va formar en l'àmbit estatal a 8.539 dones, un 37,9% més que l'any anterior, representant un 9,45% de les persones formades aquest any.

La majoria dels cursos en els quals es van formar les més de 8.500 alumnes de la Fundació Laboral al 2021 pertanyen, com en anys anteriors, a matèries relacionades amb la Seguretat i salut laboral (48,1%). Entre els cursos més demandats, es troben: Nivell bàsic de prevenció en construcció (6,9%), PRL per a treballs d'obra de paleteria (5,1%), Formació inicial en prevenció de riscos laborals o Aula Permanent (2,4%), i PRL per a personal d'oficina d'empreses de la construcció (2,4%). Entre les accions formatives no emmarcades dins de la temàtica de prevenció de riscos laborals, destaquen les relacionades amb  la metodologia BIM (Building Information Modeling), on es van formar més de 400 alumnes (4,7%).

El perfil de l'alumna que es va formar l'any passat en l'entitat paritària és el d'una dona de 36 a 45 anys (28,6%); al 2020 l'edat mitjana va ser de 26 a 35 anys. Les treballadores que es van formar en el sector són majoritàriament de nacionalitat espanyola (84%) i amb nivell d'estudis d'Educació Secundària Obligatòria (21,8%), amb categoria professional de treballadora no qualificada (31,3%). Respecte a la situació laboral de les alumnes formades, el 54,4% estava treballant, enfront del 45,6% que es trobava en situació de desocupació. La majoria es va decantar per cursos en la modalitat presencial (80,2%).

Les Comunitats Autònomes on més alumnes es van formar respecte al total de treballadors formats van ser: Comunitat de Madrid (15,6%), Canàries -concretament Las Palmas, amb un 15,4%-, i Catalunya (14,5%). A nivell intern, cal destacar el Pla d'Igualtat de la Fundació Laboral de la Construcció destinat a erradicar la discriminació directa o indirecta per raó de sexe entre persones treballadores, per a aconseguir la igualtat de drets i oportunitats. Cal esmentar també l'àmplia presència de dones en el Personal d'Estructura de la Fundació Laboral de la Construcció: el 65% dels/les professionals que integren la seva plantilla són dones, enfront del 35% d'homes.

 

Consulta l'últim informe de Dones en el sector de la construcció 2021, realitzat per l'Observatori Industrial de la Construcció de la Fundació Laboral de la Construcció.

Subscrigui’s gratuïtament al nostre butlletí setmanal de notícies. .

=

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

  • Responsable del tratamiento: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN.
  • Finalidad del tratamiento: mantener al usuario informado sobre la actualidad de la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN y del sector de la construcción.
  • Legitimación: consentimiento del interesado.
  • Destinatarios: Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo que exista una obligación legal. Sólo podrán ser tratados por colaboradores de la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN para la gestión de sus sitios web.
  • Derechos de los usuarios: ejercicio gratuito de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos tal y como se describe en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace.

He leído y acepto la política de protección de datos.

Per no tornar a rebre el butlletí pots donar-te de baixa AQUÍ